top of page

Zápisky o Nahatém spisovateli #1

Poslední tři měsíce byly intenzivní, on si během té doby pravidelně psal zápisky a teď, když se rozhodl je sdílet se světem a kdy toho měl všehovšudy několik popsaných sešitů, tak nevěděl, s čím bude nejlepší začít. Pročítal si desítky stran a byl za ně nesmírně vděčný, protože viděl, jak moc se za necelých sto dní jeho život obrátil. Někoho by to mohlo inspirovat, pomyslel si. Ale k tomu by ten někdo měl znát celý příběh. Když vám je nabídnuto uvědomění, ať už sebeúžasnější, a vy si ho přečtete, možná vás nadchne, vydrží s vámi pár dní, a pak odletí jako slaměná střecha při bouři. Vystaví-li však člověk pevné základy souvislostí a buduje-li „stavbu“ uvědomění postupně, a taky když si skutečně dává záležet a všímá si detailů, pak je jistě větší šance, že střecha obstojí a stane se součástí stavby natrvalo.

Měl bych pro lidi vybudovat základy celého příběhu, co jim chci sdělit, napadlo ho. Vrátit se do nedávné minulosti a představit jim, jak to tehdy bylo.

Nechal tedy všech pokusů, jak nejlépe začít, a sáhl po prvním z těch sešitů, kam před třemi měsíci napsal jakýsi nadpis: „Cesta dovnitř, rekapitulace života, nahlédnutí do budoucna, což je asi nemožné. Snad je důležitější pochopení a aplikování, jak zůstávat v čase přítomném.“

Seděl v hotelovém lobby v jednom německém městě a byl vděčný za ten den a za ten hotel, protože zastavil –⁠ konečně –⁠ otevřel sešit a pustil se do sepisování všeho, co bylo potřeba; co chtělo být napsáno. Neměl u sebe telefon, ani neposlouchal hudbu. Hudba lehce ovlivní esenci sepisovaného obsahu. Kousek od něj hrála televize, naštěstí bez zvuku, ale obraz byl otravný. Za oknem byla ulice, kde chodili lidi a jezdily auta.

Cože to chci psát?

Já?

Dobře, tak co že to chce být sepsáno?

Můj život.


Pokračování ve středu 25.10.

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Mohlo by to obrátit jeho život… A co mu bránilo? Tu otázku si položil pozdě večer, když usedl ke stolu. V místnosti bylo ticho; ozývala se jen sekundová ručička na hodinách a občas jeho kručící žalude

Zpátky ve své síle. Jak se to stalo? Ještě ráno se mu nechtělo dělat nic a předchozí den bylo jeho nitro stejně šedivé a pochmurné jako počasí venku. Valilo se na něj množství úkolů, on na nich usilov

bottom of page